Minister Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober al met de evaluatie van de salderingsregeling en is van plan de evaluatie nog dit jaar te voltooien. Mocht de regeling wijzigen dan volgt er ‘een nette overgangsregeling’, heeft hij gezegd. De salderingsregeling voor zonne-energie zoals die nu bestaat, heeft een sterke impuls gegeven aan meer zonnestroom op de Nederlandse daken. Gisteren, dinsdag 13 december, is er een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin is gevraagd de salderingsregeling te continueren of te verbeteren. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord. Het Energieakkoord duurt, zoals bekend, tot en met het jaar 2023. De motie is met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Afgelopen week werd duidelijk dat de salderingsregeling de Nederlandse Staat in 2015 slechts 77 miljoen euro kostte. Minister Kamp heeft aangegeven het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer te willen sturen.

Foto: Tweede Kamer der Staten-Generaal